Egna utlägg

För att begära en utbetalning av ersättningen för egna utlägg fyll i utbetalningsorder mallen: namn, adress, bankuppgifter samt konstandspecifikation.
Ifylld betalningsordern ska tillsammans med tillhörande kvitton lämnas in föreningsbrevlådda.

Ladda ned mallen för egna utlägg här: